D.N.M._1_19-cr-03746-JB_1_0 – Zachariah Joe affidavit for CC